Фирми започващи с буква "К"

Община , ул. Александър Стамболийски, 71

Tел. 0899919886
   
Запитване

Община , 34-ТИ ТРОЯНСКИ ПОЛК, 10

Търговия на дребно извън магазини, некласифицирана другаде

Tел. 0899876110
   
Запитване

Община , кв. ТРИ ЧУЧУРА - СЕВЕР, бл. 74, вх. А, ет. 11, ап. 83

Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки

Tел. 0899856524
   
Запитване

Община , Квартал СТОРГОЗИЯ, бл. 67, вх. В, ет. 2, ап. 4

Търговско посредничество с разнообразни стоки

Tел. 0899728275
   
Запитване

Община , ул. ШКОДРОВ 4, ап. 10

Търговия на дребно на открити щандове и пазари

Tел. 0899604040
   
Запитване

Община Казанлък, Казанлък ул.Никола Петков, 13, ет. 2, ап. 6

Tел. 0899573822
   
Запитване

Община , Район р-н Тракия, Квартал ТРАКИЯ, бл. 132, вх. Б, ет. 7, ап. 21

Търговия на дребно на открити щандове и пазари

Tел. 0899525538
   
Запитване

Община , ул.ТРЕТИ МАРТ, 10, вх. В, ап. 1

Питейни заведения

Tел. 0899437127
   
Запитване

Община , ул. Генерал Христо Боев, 6

Артистична и творческа дейност

Tел. 0899410970
   
Запитване

Община , Район р-н Западен, бул. СВОБОДА, 33

Питейни заведения

Tел. 0899327381
   
Запитване

Община , ул. ШИПКА, 55, ет. 2

Tел. 0899234554
   
Запитване

Община Велинград, Сърница ул. ОРФЕЙ, 10

Строителни материали

Tел. 0899 194 131
0899194135
   
Запитване