Фирми започващи с буква "К"

Община , Район р-н Младост, Квартал -, Страхил войвода, -, бл. 51, вх. -, ет. 2, ап. 6

Tел. 0894477301
   
Запитване

Община , Район р-н Приморски, Квартал М-СТ АЛЕН МАК, ИМОТ 746

Tел. 0894384636
   
Запитване

Община , Квартал СЛЪНЧЕВ БРЯГ, ваканционно селище СЪН ЛАЙТ, бл. Б, ап. 8

Поддържане и експлоатация на спортни обекти и съоръжения

Tел. 0894383575
   
Запитване

Община , Район р-н Приморски, Квартал ЛЕВСКИ, ул. СТУДЕНТСКА, бл. 12, ет. 11, ап. 70

Tел. 0894352012
   
Запитване

Община Варна, Варна Район р-н Младост, Квартал ВЪЗРАЖДАНЕ, бл. 61, вх. 1, ап. 20

автосервиз

Tел. 0894349397
   
Запитване

Община , Район р-н Приморски, ул. ПИРИН, 8, вх. А, ет. 3, ап. 7

Tел. 0893524811
   
Запитване

Община Варна, Варна Район р-н Приморски, С.О. МАНАСТИРСКИ РИД, БЧД 516, 555

Tел. 0889947977
   
Запитване

Община , Район р-н Приморски, ул. МИР, 1, вх. А, ет. 4, ап. 1

Tел. 0889905089
   
Запитване

Община Бургас, Бургас Квартал ИЗГРЕВ, бл. 25, вх. 4, ет. 8, ап. 21

Други услуги за населението, некласифицирани другаде

Tел. 0889639639
056826165
   
Запитване

Община Бургас, Бургас ул.ИВАН БОГОРОВ, 20, вх. Г, ет. 6, ап. 16

Строителен надзор

Tел. 0889635607
056534044
   
Запитване

Община Созопол, Созопол ул.РИЛА, 7

Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки

Tел. 0889599048
   
Запитване

Община , Район р-н Приморски, ул. БРАТЯ БЪКСТОН, 3, ет. 3, ап. 6

Други спомагателни дейности във водния транспорт

Tел. 0888952047
   
Запитване