Фирми започващи с буква "С"

Община Плевен, Плевен СРЕДНА ГОРА, 11

Питейни заведения

Tел. 0888411191
   
Запитване

Община , УЛ.ПЕТЪР МИХОВ, 17

Търговия на дребно с железария, бои и плоско стъкло

Tел. 0888409137
   
Запитване

Община , СЛАВЯНСКА, 7, вх. А

Търговско посредничество с разнообразни стоки

Tел. 0888408940
061860772
   
Запитване

Община , ул. КРАЛИ МАРКО, бл. 80, вх. А, ет. 8, ап. 38

Търговия на дребно в неспециализирани магазини, предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия

Tел. 0888400442
   
Запитване

Община , ул. ФР.ЕНГЕЛС 17 А-В-16

Строителство на електрически инсталации

Tел. 0888400100
   
Запитване

Община Сливен, Сливен ул. Цар Освободител, 39

Спомагателни дейности по финансово посредничество, некласифицирани другаде преводи и легализация

Tел. 0888397685
   
Запитване

Община , Квартал Младост, 2, бл. 10, вх. 3, ет. 8, ап. 16

Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши, и други специфични продукти

Tел. 0888390052
   
Запитване

Община Сливен, Сливен бул. ХАДЖИ ДИМИТЪР 5

Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки

Tел. 0888348115
044625588
   
Запитване

Община , кв. МЛАДОСТ 1 бл. 11 вх.Е ет.4 ап.9

Търговия на дребно в неспециализирани магазини, предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия

Tел. 0888340736
   
Запитване

Община , ул. МУТКУРОВА 63, вх.Б, ет.2

Търговия на дребно в специализирани магазини с други стоки, некласифицирани другаде

Tел. 0888334650
   
Запитване

Община , ул. ИЛЬО ВОЙВОДА, 1 Б

Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед

Tел. 0888331869
   
Запитване

Община , Район р-н Изгрев, ул. ЧАРЛЗ ДАРВИН, 10

Рекламна дейност

Tел. 0888325101
   
Запитване