Фирми започващи с буква "Х"

Община , Район р-н Приморски, ул.д-р Басанович, 61, ет. 8, ап. 116

Tел. 0898560898
   
Запитване

Община , ул. ОБОРИЩЕ, 75, ет. 1, ап. десен

Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество

Tел. 0898436599
   
Запитване

Община , Район р-н Младост, Квартал ВЪЗРАЖДАНЕ, бл. 34, вх. 2, ет. 5, ап. 35

Tел. 0897975679
052731736
   
Запитване

Община , Район р-н Владислав Варненчик, Квартал ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК, бл. 3, вх. 1, ет. 4, ап. 18

Tел. 0897681250
   
Запитване

Община , Район р-н Владислав Варненчик, Квартал ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК, бл. 11, вх. 8, ет. 4, ап. 12

Tел. 0895417738
   
Запитване

Община , Район р-н Владислав Варненчик, Квартал ВЛ. ВАРНЕНЧИК, бл. 402, вх. 12, ет. 3, ап. 237

Tел. 0889873819
   
Запитване

Община Бургас, Бургас ул. Цар Симеон ¶, 28, ет. 3, ап. 7

Tел. 0889785874
   
Запитване

Община , Район р-н Младост, ж.к. ПЕТЛЕШЕВ бл. 122 вх.7 ет.7

Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ

Tел. 0888935590
   
Запитване

Община Варна, Варна Район Приморски, ул.РУЖА, 8, ет. 13, ап. 60

Tел. 0888515158
   
Запитване

Община , Район р-н Младост, ул. ВЕЛЕКА, 1Б

Хотели

Tел. 0888241026
   
Запитване

Община , Рибарска, 3

Tел. 0888193959
   
Запитване

Община Варна, Варна Район р-н Одесос, УЛ.КОСТА ТЮЛЕВ, 4, ет. 3, ап. 4

Tел. 0887248329
   
Запитване