Салон за красота Емануела Салон за красота Стара Загора

Стара Загора, ул.Цар Симеон Велики 105
0896767800
Продукти Услуги    

Описание на дейността на Салон за красота Емануела

Салон за красота Емануела
Профилът на Салон за красота Емануела е регистриран на адрес в Стара Загора, ул.Цар Симеон Велики 105. Може да сте попаднали тук като сте изписали името с латински букви, като например salon za krasota emanuela . Възможно е също да сте търсили някой от предлаганите от Салон за красота Емануела услуги написани на кирилица RF - Радиочестотен лифтинг, Терапия с фитостволови клетки, Кавитация, Дълбок билков пилинг, ГЛИКОЛОВ ПИЛИНГ, УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ, ДИАМАНТЕНО ДЕРМАБРАЗИО, МОНОПОЛЯРЕН И БИПОЛЯРЕН РАДИОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ, КИСЛОРОДЕН ПИЛИНГ ANESI, ПАРАФАНГО БОДИ РЕПИНГ, КИСЛОРОДНА МЕЗОТЕРАПИЯ, БЕЗИГЛЕНА МЕЗОТЕРАПИЯ, ЙОНОФОРЕЗА, ДАРСОНВАЛ, АНТИЦЕЛУЛИТНА КРИО ТЕРАПИЯ или с латиница RF - radiochestoten lifting, terapiia s fitostvolovi kletki, kavitatciia, dalbok bilkov piling, glikolov piling, ultrazvukov piling, diamanteno dermabrazio, monopoliaren i bipoliaren radiochestoten lifting, kisloroden piling ANESI, parafango bodi reping, kislorodna mezoterapiia, beziglena mezoterapiia, jonoforeza, darsonval, antitcelulitna krio terapiia . Възможно е също да сте търсили някой от предлаганите от Салон за красота Емануела продукти написани на кирилица Миселарна вода, Почистващ тоник за мазна кожа, Почистващо мляко за мазна кожа, Флорасил, Почистващо мляко, Почистващ лосион, Регенерираща грижа за кожата, Почистващо мляко, BC Oil Miracle - Серия с Арганово Масло, Silhouette - Серия за Еластичност, Silhouette - Серия за Еластичност, Silhouette - Серия за Еластичност, Silhouette - Серия за Еластичност, Silhouette - Серия за Еластичност, Silhouette - Серия за Еластичност, Silhouette - Серия за Еластичност, Silhouette - Серия за Еластичност, Silhouette - Серия за Еластичност, Шампоан - BC Fibre Force, Балсам с Отмиване - BC Fibre Force, Спрей Балсам - BC Fibre Force, Укрепваща Маска - BC Fibre Force, Инфузия на Сила - BC Fibre Force, Прозрачна Супра, Гел-проявител, Супра Премиум, Крем за Покритие на Бели Коси, Тониращ и Изсветляващ Крем, Проявител Балсам, Тониращ Крем - Оцветител, Балсам за Руса Коса, Шампоан за Леко Студен Лед, Шампоан за Кичури, Интензивна Маска, Пяна Маска за Кичури, Балсам за Кичури Без Отмиване, Освежаваща Пяна - Маска, Чудотворен Крем за Обем, Шампоан за Всеки Тип Русо, Спрей за Слънчева Защита, Спрей за Блясък, Лак за Еластичност, Шампоан с Арганово Масло - 200 мл./1250 мл., Златист Балсам с Арганово Масло - 150 мл., Чудотворен Течен Маслен Балсам - 150 мл., Златна Маска за Блясък - 150 мл., Леко Чудотворно Масло - 100 мл., Чудотворно Масло - 100 мл., Спрей за Блясък - 100 мл, Мляко за Обем 5 - 100 мл, Мъжка Боя - 5 Мин Бяло Покритие - 40мл. + 40 мл., Нормална Коса - Шампоан за Коса и Тяло - 250/1000 мл., Нормална Коса - Дълбокопочистващ Шампоан - 250/1000 мл., Нормална Коса - Флуид за Разресване - 250 мл., Нормална Коса - Подсилващ Тоник - 150 мл., Чувствителен Скалп - Шампоан с Алое Вера - 250 мл., Сива Коса - Сребрист Шампоан - 250 мл., Против Пърхот - Шампоан Против Пърхот - 250/1000 мл., Против Пърхот - Тоник Против Пърхот - 150 мл., Активиращи - Активиращ Шампоан - 250/1000 мл., Активиращи - Активиращи Ампули - 7х10 мл., Стайлинг - Супер Силен Гел - 150 мл., Стайлинг - Матиращ Крем - 100 мл., Стайлинг - Оформяща Вакса - 100 мл., Стайлинг - Супер Силен Лак - 100 мл., Стайлинг - Структуриращ Крем - 100 мл. или с латиница miselarna voda, pochistvasht tonik za mazna koja, pochistvashto mliako za mazna koja, florasil, pochistvashto mliako, pochistvasht losion, regenerirashta grija za kojata, pochistvashto mliako, BC Oil Miracle - seriia s arganovo maslo, Silhouette - seriia za elastichnost, Silhouette - seriia za elastichnost, Silhouette - seriia za elastichnost, Silhouette - seriia za elastichnost, Silhouette - seriia za elastichnost, Silhouette - seriia za elastichnost, Silhouette - seriia za elastichnost, Silhouette - seriia za elastichnost, Silhouette - seriia za elastichnost, shampoan - BC Fibre Force, balsam s otmivane - BC Fibre Force, sprej balsam - BC Fibre Force, ukrepvashta maska - BC Fibre Force, infuziia na sila - BC Fibre Force, prozrachna supra, gel-proiavitel, supra premium, krem za pokritie na beli kosi, tonirasht i izsvetliavasht krem, proiavitel balsam, tonirasht krem - otcvetitel, balsam za rusa kosa, shampoan za leko studen led, shampoan za kichuri, intenzivna maska, piana maska za kichuri, balsam za kichuri bez otmivane, osvejavashta piana - maska, chudotvoren krem za obem, shampoan za vseki tip ruso, sprej za slancheva zashtita, sprej za bliasak, lak za elastichnost, shampoan s arganovo maslo - 200 ml./1250 ml., zlatist balsam s arganovo maslo - 150 ml., chudotvoren techen maslen balsam - 150 ml., zlatna maska za bliasak - 150 ml., leko chudotvorno maslo - 100 ml., chudotvorno maslo - 100 ml., sprej za bliasak - 100 ml, mliako za obem 5 - 100 ml, majka boia - 5 min bialo pokritie - 40ml. + 40 ml., normalna kosa - shampoan za kosa i tialo - 250/1000 ml., normalna kosa - dalbokopochistvasht shampoan - 250/1000 ml., normalna kosa - fluid za razresvane - 250 ml., normalna kosa - podsilvasht tonik - 150 ml., chuvstvitelen skalp - shampoan s aloe vera - 250 ml., siva kosa - srebrist shampoan - 250 ml., protiv parhot - shampoan protiv parhot - 250/1000 ml., protiv parhot - tonik protiv parhot - 150 ml., aktivirashti - aktivirasht shampoan - 250/1000 ml., aktivirashti - aktivirashti ampuli - 7h10 ml., stajling - super silen gel - 150 ml., stajling - matirasht krem - 100 ml., stajling - oformiashta vaksa - 100 ml., stajling - super silen lak - 100 ml., stajling - strukturirasht krem - 100 ml. . Салон за красота Емануела има обекти в следните градове: Стара Загора, Гълъбово или на латиница stara zagora, galabovo . Можете да се свържете с Салон за красота Емануела по телефон или на място или да им изпратите запитване от тук. Ако мислите, че профила на Салон за красота Емануела е неактуален или фалшив, моля свържете се с нас.