Резултати за " кръвонабиране" в България

Община Сливен, Сливен ул. Стефан Караджа № 2, СЦ-1, каб.24

Трансфузионна хематология

Tел. 0896 845 607