ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОДБОР, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПСИ ЕООД

Търговище, ул.ОСОГОВО 10, ет. 2, ап. 2
060165494, 0899131990
Продукти Услуги    

Описание на дейността на ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОДБОР, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПСИ ЕООД

1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОДБОР ЗА ПСИХОЛОГИЧНА ПРИГОДНОСТ НА: ОХРАНИТЕЛИ, ЛОВЦИ, ЛОВНО, ЛИЧНО КЪСО БОЙНО ОРЪЖИЕ, СЛУЖЕБНО ОРЪЖИЕ, КАДРИ ЗА РАБОТА С КВАЛИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ, КАДРИ В ДЪРЖАВНИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ИНСТИТУЦИИ, ФИРМИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧИЛИЩА, ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, СРЕДНИ УЧИЛИЩА, ШКОЛИ В СИСТЕМАТА НА МВР И МО, МОН, КАНДИДАТИ ЗА ОСИНОВИТЕЛИ, ДЕЦА ЗА ОСИНОВЯВАНЕ, ДОНАБОРНИЦИ, КАДРИ ЗА АРМИЯТА. 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА: ТЕЛК, ПОМОЩНИ УЧИЛИЩА, ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМИ ЗА ИНВАЛИДИЗИРАНИ ДЕЦА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, СЪДЕБНО ПСИХОЛОГИЧЕСКИ, СЪДЕБНО ПСИХОЛОГО - ПСИХИАТРИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ, ПЪРВИЧНА ДИАГНОСТИКА В ПОМОЩ НА ПСИХИАТРИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ, ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОТЕРАПИЯ, ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ. 3. КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ ОТНОСНО: СЕМЕЙНИ, СЕКСУАЛНИ, ВЪЗРАСТОВИ ПРОБЛЕМИ, КРИЗИ, ИНВАЛИДИЗИРАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРОБЛЕМИ НА АЛКОХОЛИЗМА, НА АГРЕСИВНОСТТА СРЕД ДЕЦА, УЧАЩИ И ВЪЗРАСТНИ, ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИ, ПРЕДБРАЧНИ, БРАЧНИ КОНСУЛТАЦИИ, УЧИЛИЩНИ ПРОБЛЕМИ, ДЕЦА В РИСК, УЧАЩИ С ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ, ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО И ДРУГО НАСИЛИЕ, ПРОБЛЕМИ НА ТРЕВОЖНА ПСИХОЛОГИЯ, НА ДЕПРЕСИВНОСТТА, ПРОБЛЕМИ ПОРОДЕНИ ОТ СТРЕС, ЛИЦА СЪС СУИЦИДНИ ОПИТИ И ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМИ НА САМОТНИ ХОРА, РАЗВЕДЕНИ. 4. РЕХАБИЛИТАЦИОННА И РЕСОЦИАЛИЗИРАЩА ДЕЙНОСТ: ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПСИХОТЕРАПИЯ, УТВЪРДЕНИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА. 5. КВАЛИФИКАЦИОННА И ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ: ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗНООБРАЗНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ И ОБУЧИТЕЛНИ ФОРМИ НА РАБОТА С УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ, ПСИХОЛОЗИ, СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, РЪКОВОДНИ КАДРИ И ДР. ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В СФЕРАТА НА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИТЕ, ХУМАНИТАРНИТЕ ПРЕДМЕТИ, ПЕДАГОГИКАТА И ПСИХОЛОГИЯТА, РЪКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕБНО ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС, РАБОТА В ЕКИП, УПРАВЛЕНИЕ И РЪКОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИРМИ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ЛИЦЕНЗ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ТАКЪВ. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТИ ЗА ЗАВЪРШЕНА КВАЛИФИКАЦИОННА И ОБУЧИТЕЛНА ФОРМА. 6. СОЦИАЛНО - АДАПТАЦИОННА ДЕЙНОСТ: КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЛАСТНИ И ОБЩИНСКИ РЪКОВОДСТВА, БЮРА, СОЦИАЛНИ СЛУЖБИ, СОЦИАЛНИ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ДОМ МАЙКА И ДЕТЕ, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО, СЪДИЛИЩА, СЛЕДСТВЕНИ СЛУЖБИ, РПУ, ДЕТСКА ПЕДАГОГИЧЕСКА СТАЯ, КОМИСИЯ ПО ОСИНОВЯВАНЕ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ЛИЦЕНЗ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ТАКЪВ.
Профилът на ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОДБОР, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПСИ ЕООД е регистриран на адрес в Търговище, ул.ОСОГОВО 10, ет. 2, ап. 2. Може да сте попаднали тук като сте изписали името с латински букви, като например tcentar za psihologicheski podbor, izsledvaniia i psi eood . Можете да се свържете с ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОДБОР, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПСИ ЕООД по телефон или на място или да им изпратите запитване от тук. Ако мислите, че профила на ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОДБОР, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПСИ ЕООД е неактуален или фалшив, моля свържете се с нас.