Тривия Прес

София, бул. Цариградско шосе 47А
029433257, 0887625816
Продукти Услуги    

Описание на дейността на Тривия Прес

Специализирана в областта на образованието, фирмата вече 17 години предоставя на учениците от трите възрастови групи - начален /вестник "Рикчо"/, среден /вестник "РИКИ - Кандидат-гимназист"/ и горен курс /вестник "Гимназист"/, възможност за повече знания и добра информираност. И трите вестника се радват на голям читателски интерес.


Във всеки брой учениците могат да намерят:- теми, разработки, тестове и задачи по всеки основен предмет /български език и литература, математика, физика, химия, биология, история и география/ конкретно за всеки клас. Това дава възможност всеки ученик да се подготвя самостоятелно и задълбочено, надграждайки и обогатявайки своите знания и умения;
- пълна информация за кандидатстване след 7. и 8. клас - наредба на МОН, план-прием на специализираните училища и паралелки;
- ВУЗ - информация за кандидат-студенти;

- любопитни и занимателни четива, най-новото в областта на световната и наша попмузика и всичко, което интересува младия човек.


Фирмата издава:

- "Гимназист", седмичник за самоподготовка от 9 до 12 клас
- "РИКИ – Кандидат-гимназист" за вас,седмокласници
- "Рикчо" за любознателните ученици от 1. до 4.клас
- Седмичнитe вестници (излизат всеки вторник)
- Списания: "Еволюция" и "Ум и Душа"- четири пъти в годината.

Нашите изданияСписание"УМ и ДУША"Списание за психология на издателство "Тривия прес" ООД и започва да излиза за първи път на българския книжен пазар от януари 2009 г. /4 пъти в годината - януари, април, юли, октомври/, 100 страници. "Ум и Душа" е българско издание по лиценз на немското списание "Gehirn und Geist" на издателство "Spektrum der Wissenschaft".

Основни теми:

- психология;
- психотерапия;
- трудова и организационна психология, човешки ресурси;
- философия, религия, общество;
- мозъчни изследвания;
- медицина;
- изкуствен интелект и роботика.


прочетете онлайн


Списание "ЕВОЛЮЦИЯ"

Научнопопулярно списание, предназначено за широк кръг читатели. Публикациите отразяват най-новите научни открития в различни области:

- история,
- археология,
- еволюционни теории,
- космически изследвания,
- биотехнологии,
- палеонтология,
- екология,
- футурология,
- портрети на забележителни личности от миналото и на съвременни творци,
- природни забележителности и др.

Списание "Еволюция" обогатява знанията на всички, които биха искали да развият своя интелект и да бъдат в крак с най-новите световни тенденции.
прочетете онлайн


Вижте условията за абонамент за Списание "Еволюция"


Вестник ГимназистВече 15 години този вестник е в помощ на гимназистите от 9. до 12. клас в тяхната самоподготовка по основните учебни предмети.

Допълнителните знания, които читателите получават от „Гимназист”, им помагат да овладеят материала по български език и литература, по математика, история, география и др. предмети много по-добре. Нашите читатели отрано /с помощта на вестниците „РИКИ – Кандидат-гимназист”, който е от 5. до 8. клас, и „Рикчо” – за малките палавници от 1. до 4. клас/ овладяват нормите на българския език и запознавайки се с анализи и образци на литературноинтерпретативни съчинения, започват да работят самостоятелно и да постигат отличви резултати.

Във всеки брой на „Гимнанизст” се публикуват литературни анализи на произведения от изучаваните в училище автори /по програмата/, както и тестове по български език и литература за затвърждаване на знанията.

Автори на тези разработки са едни от най-добрите учители и университетски преподаватели, а понякога се отпечатват и ученически работи от олимпиадите по БЕЛ, получили отлична оценка. По този начин читателите на „Гимназист” имат възможност не само да се подготвят за предстоящия учебен час, но и да получат сигурност в знанията си, явявайки се на зрелостни и кандидатстудентски изпити. Наред с литературата, във вестника се публикуват и кандидатстудентски теми по история, география, биология, а за всички ученици се предлагат задачи по математка с обяснения или решения.

прочетете онлайн


Вестник РИКИ-Кандидат-Гимназист

Вестник „РИКИ – Кандидат-гимназист” е издание, което има доказано място сред учебно-помощната литература в помощ на учениците от 5. до 8. клас.

Публикуваните в него материали, чиито автори са едни от най-добрите учители или университетски преподаватели преподаватели, надграждат знанията от 5. до 8. клас вкл., така че ученикът не само да усвои пълноценно материала, но да си създаде умения сам да ползва изданиет при своята самоподготовка по дадения предмет.

В рубриката „Български език и литература” публикациите са според реда на изучавания в училище материал. Особено важно е децата от 5. клас да свикнат да разбират даденото произведение, което се изучава в часовете по литература, да вникнат в посланията на автора и на неговите герои, да овладеят правописа и да се научат да правят преразкази и съчинения, издържани в правописно, граматично и литературно отношение. На всичко това ги учи вестник „РИКИ – Кандидат-гимназист”.
прочетете онлайн


Вестник РИКЧОПоемайки малките палавници още от 1. клас с вестник „РИКЧО”,ние постепенно ги въвеждаме в необятния свят на познанието:

В рубриката „Родна реч” ги запознаваме с автори наши и чужди, анализираме произведенията, за да могат малкте ученици отрано да свикнат да разбират посланията на творците и на техните герои; предлагаме им разнообразни граматични упражнения, за да свикнат отрано да пишат правилно, да се изразяват добре писмено, да овладеят до съвършенство българския език.

Във всеки брой се публикуват също задачи по математика, разпределени според материала за 1., 2., 3., и 4. клас, които децата могат да решават самостоятелно, а след това да сверят своите решения с тези, публикувани във вестника.


прочетете онлайн


Разпространителски фирми:

- ОБВ Разпространение АД, тел.: 02/9752418; 02/9752461
- Български пощи ЕАД, тел. 02/9516953
- РП – Разпространение на печата, тел. 02/9314022
- Стрела ЕООД, тел. 02/9422052
- Жакпрес, тел. 02/9621400
- Куриер 5, Пловдив, 032/643808
- Мелао, тел. 02/8703460
- Прес 2000 ООД, тел. 02/9752012
- Слънчев остров, тел. 073/880445
- Артефакт ООД, тел. 02/9717171
Профилът на Тривия Прес е регистриран на адрес в София, бул. Цариградско шосе 47А. Може да сте попаднали тук като сте изписали името с латински букви, като например triviia pres . Можете да се свържете с Тривия Прес по телефон или на място или да им изпратите запитване от тук. Ако мислите, че профила на Тривия Прес е неактуален или фалшив, моля свържете се с нас.