Зъболекари

Отрасъл Зъболекари по градове

За вашето удобство кликнете тук, за да видите всички фирми от отрасъл Зъболекари по градове

Община Козлодуй, Козлодуй гр. Козлодуй, бл.11-Б-20

Tел. 0973 82813
0973 84585
   

Община Враца, Враца гр. Враца, бул. "Георги С. Раковски" № 41

Tел. 092 663660
0898 636398
   

Община Враца, Враца гр. Враца, бул. "Втори юни" № 95

Tел. 0889 671031
   

Община Враца, Враца гр. Враца, ул."Трайко Китанчев" № 13

Tел. 092 664330
   

Община Оряхово, Оряхово гр. Оряхово, ул. "Христо Ботев" № 1

Tел. 091712786
   
Запитване

Община Враца, Враца ул. "Никола Вапцаров" № 2

Д-р Илинка Стамова Стамова е специалист по дентална медицина.

Tел. 0878 707181
   
Запитване

Община Враца, Враца гр. Враца, ул. "Георги С. Раковски" № 41

Tел. 0888 992664
   

Община Мездра, Мездра ул. "Христо Ботев" № 3

Стоматолог.

Tел. 0910 92858
0889 916134
   

Община Мездра, Мездра гр. Мездра, ул. "Янко Сакъзов" № 33

Tел. 0899 864508
   

Община Мездра, Мездра гр. Мездра, ул. "Васил Левски" № 16

Tел. 0910 93099
0888 315238
   

Община Враца, Враца ул. Баба Йота № 4

Д-р Димитър Кътев е специалист по: Поливалентна Стоматология Лицево Челюстна Хирургия Протетична Стоматология с Ортодонтия Имплантология

Tел. 0888 856 858
092 66 03 77
http://ukazatel.bg/d-r-dimitar-miha...
   
Запитване

Община Враца, Враца ул. "Александър Стамболийски" № 55

д-р Даринка Петрова Петрова е специалист по дентална медицина.

Tел. 0887 224928
0910 92793