Лекари

Отрасъл Лекари по градове

За вашето удобство кликнете тук, за да видите всички фирми от отрасъл Лекари по градове

Община Благоевград, Габрово гр. Габрово, ул. "Брянска" № 1

Tел. 066 807212
0879826106
   

Община Благоевград, Габрово гр. Габрово, кв. "Младост", ул. "Чумерна" № 15А

Tел. 066 866000
0888 276433
   

Община Севлиево, Севлиево гр. Севлиево, ул. "Никола Петков" № 60

Tел. 0675 34502 (Кли
   

Община Благоевград, Габрово гр. Габрово, ул. "Трети март" № 3

Tел. 066 814355
066 807166
   

Община Севлиево, Севлиево гр. Севлиево, ул. "Никола Петков" № 60

Tел. 0675 34502 (Кли
   

Община Благоевград, Габрово гр. Габрово, ул. "Трети март" № 3

Tел. 066 813339
066 813390
   

Община Севлиево, Севлиево гр. Севлиево, ул. "Васил Левски" № 28

Tел. 0675 30195
тел./ факс 0675
   

Община Благоевград, Габрово гр. Габрово, ул. "Брянска" № 1

Кардиология

Tел. 066 807212
0879826106
   

Община Трявна, Трявна гр. Трявна, ул. "Лясков дял" № 1

Tел. 0677 62412
   

Община Благоевград, Габрово гр. Габрово, ул. "Трети март" № 3

Tел. 066 813323
066 813390
   

Община Враца, Враца гр. Враца, бул."Втори юни" № 64 и гр. Бяла Слатина, ул. "Васил Левски" № 25

Tел. 091582690
   

Община Враца, Враца гр. Враца, бул. "Втори юни" № 66

Tел. 092 622083
0878 257078 (ДК