Ортопедия и травматология

Община София, София кв. Горна Баня, бул. Никола Петков № 56А

Ортопедия и травматология

Tел. 0888 838 965
   

Община София, София гр. София, ж.к. "Надежда", ул. "Христо Силянов" № 77

Tел. 02 936 1227 (ДК
   

Община София, София гр. София, ул. "Бяло море" № 8 и ул. "Искър" № 22

Tел. 02 943 2312 (УМ
02 981 8747 (МЦ
   

Община Костенец, Костенец ул. Стадионна № 37

Ортопедия и травматология

Tел. 0888 543 526
071 42 20 62
   

Община София, София гр. София, ж.к. "Младост" 1, блок 54 А, вход 2

Tел. 02 976 0900
0885 966924 (МЦ
   

Община София, София ж.к. Лагера, ул. Балканджи Йово № 24

Д-р Пламен Георгиев Йолов е специалист ортопед.

Tел. 0898 540 014
02 95 49 111 (ДК
   

Община София, София гр. София, ж.к. "Обеля 2"

Tел. 02 934 3875
02 934 3877 (ДК
   

Община София, София гр. София, ул. "Бяло море" № 8

Tел. 02 9432 207 (МД
   

Община София, София гр. София, ул. "Бадемова гора", бл. 7-Б, вх. А

Tел. 02 441 6145
056 896262
   

Община София, София ж.к. Младост, бл. 37 Б, вх. 1

Д-р Петко Минков Пейнешки е специалист ортопед.

Tел. 0889 655 565
02 81 81 578
   
Запитване

Община София, София гр. София, ул. "Никола Габровски" № 20

Tел. 02 962 5065
02 962 4946 (ДК
   

Община София, София гр. София, ул. "Дамян Груев" № 8А

Tел. 02 952 6732 (МЦ