Ортопедия и травматология

Община Пирдоп, Пирдоп гр. Пирдоп, ул. "Цар Освободител" № 97

Tел. 0888 608673
   

Община София, София гр. София, бул. "Свети Георги Софийски" № 3 (Сградата на ВМА)

Tел. 02 922 5483
02 922 5551 (МД
   

Община София, София гр. София, ул. "Илия Бешков" № 1

Tел. 02 979 0822, -2
   

Община София, София гр. София, ж.к. "Люлин" 6, бул. "Д-р Петър Дертлиев" № 81

Tел. 02 892 7400
02 892 7444 (МЦ
   

Община София, София гр. София, ул. "Опълченска" № 28

Tел. 02 989 3338 (МЦ
   

Община София, София гр. София, ж.к. "Люлин" 6, бул. "Д-р Петър Дертлиев" № 81 и гр. Севлиево, ул. "Никола Петков" № 60

Tел. 02 892 7400 (МЦ
0675 34502 (Кли
   

Община София, София гр. София, ул. "Димитър Моллов" № 1, УМБАЛ "Света Анна", Клиника по ортопедия и травматология

Tел. 02 975 9000 (УМ
   

Община София, София гр. София, ж.к. "Младост" 3, ул. "Свето Преображение" № 20

Tел. 02 976 7500 (ДК
   

Община София, София ул. Бяло море № 8

Д-р Ивайло Петков Каменов е специалист ортопед.

Tел. 0888 886 612
02 94 32 207 (МД
   

Община София, София гр. София, кв. "Горна Баня", бул. "Никола Петков" № 56

Tел. 02 818 1782 (МЦ
   

Община София, София гр. София, ул. "Стефан Младенов" № 8

Tел. 02 862 9155
02 862 9156 (ДК
   

Община София, София гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 148Б и кв. "Горна Баня", бул. "Никола Петков" № 56

Tел. 0888 736840
02 912 88