Ортопедия и травматология - Сливен

Община Сливен, Сливен гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, ет.2

Tел. 044 618000 (ДКЦ
   

Община Сливен, Сливен гр. Сливен, ул. "Христо Ботев" № 1, МБАЛ "Д-р Иван Селимински", Отделение по ортопедия и травматология

Tел. 044 611807
0885 822318
   

Община Сливен, Сливен гр. Сливен, ул. "Христо Ботев" № 1, МБАЛ-Сливен

Tел. 044 611801
   

Община Сливен, Сливен гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1

Tел. 044 625206
   

Община Сливен, Сливен гр. Сливен, ул. "Христо Ботев" № 1, МБАЛ-Сливен

Tел. 044 611801
   

Община Сливен, Сливен гр. Сливен, ул. "Христо Ботев" № 1, МБАЛ-Сливен

Tел. 044 611801
   

Община Сливен, Сливен гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, ет.2

Tел. 044 618000 (ДКЦ
   

Община Сливен, Сливен гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, Ортопедотравматологично отделение

Tел. 044 618000
044 618200 (МБА
   

Община Сливен, Сливен гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, Ортопедотравматологично отделение

Tел. 044 618000
044 618200 (МБА