ТОГЕ

София, ул. Г. С. Раковски 7
029624624, 0899848063
Продукти Услуги    

Описание на дейността на ТОГЕ

"ТОГЕ" ООД извършва дейности с опасни отпадъци в резултат на хуманното здравеопазване и свързаната с това дейност. Екологичното унищожаване на този вид отпадък/чрез инсинерация/ намалява до минимум вредното въздействие на опасните отпадъци върху околната среда.

Със специализирано събиране и транпортиране, дружеството ограничава обществения достъп до тях и намалява опасността от разпространение на инфекции. "ТОГЕ" ООД отчита високата степен на важност на опазването на околната среда и общественото здраве. Предоставяйки този тип услуга дружеството желае да подпомогне борбата с екологичното замърсяване както на национално, така и на световно ниво.

- ТОГЕ ООД е търговско дружество регистрирано през 2005г. от софийски градски съд. Дружеството развива дейности в областта на строителството и опасните отпадъци
- ТОГЕ ООД е регистрирано в Регистъра на доставчиците на САЩ
- ТОГЕ ООД притежава разрешително за дейности по събиране и транспортиране на опасни отпадъци в резултат на хуманното здравеопазване и/или свързаната с него изследователска дейност. Кодове 18.01.
- Разрешителното на ТОГЕ ООД му дава право да събира опасни отпадъци от техните генератори, разположени на територията на цялата страна.
Профилът на ТОГЕ е регистриран на адрес в София, ул. Г. С. Раковски 7. Може да сте попаднали тук като сте изписали името с латински букви, като например toge . Можете да се свържете с ТОГЕ по телефон или на място или да им изпратите запитване от тук. Ако мислите, че профила на ТОГЕ е неактуален или фалшив, моля свържете се с нас.