ДКЦ 11 ДКЦ 11

София, ул. Цар Симеон № 145
0898 428 803, 02 93 18 048
Продукти Услуги    

Описание на дейността на ДКЦ 11

ДКЦ 11 предлага на своите пациенти високвалифицирани медицински консултации и изследвания. Центъра разполага с екип от професионалисти на които можете да се доверите за качествена диагностика и профилактика на Вашите заболявания.
Профилът на ДКЦ 11 е регистриран на адрес в София, ул. Цар Симеон № 145. Може да сте попаднали тук като сте изписали името с латински букви, като например dktc 11 . Възможно е също да сте търсили някой от предлаганите от ДКЦ 11 услуги написани на кирилица Кардиология, Акушеро-гинекология, Неврология, Хирургия, Ушно-носно-гърлени болести, Очни болести, Кожни болести, Педиатрични консултации, Ендокринологични изследвания, Урология, Кабинет по дентална медицина, Физиотерапия, Ехографска диагностика, Пулмолог или с латиница kardiologiia, akushero-ginekologiia, nevrologiia, hirurgiia, ushno-nosno-garleni bolesti, ochni bolesti, kojni bolesti, pediatrichni konsultatcii, endokrinologichni izsledvaniia, urologiia, kabinet po dentalna meditcina, fizioterapiia, ehografska diagnostika, pulmolog . ДКЦ 11 има обекти в следните градове: София или на латиница sofiia . Можете да се свържете с ДКЦ 11 по телефон или на място или да им изпратите запитване от тук. Ако мислите, че профила на ДКЦ 11 е неактуален или фалшив, моля свържете се с нас.