Условия за ползване

Определения

Под наименованието „Уеб сайт“ се има предвид сайта Ukazatel.bg, включително базата данни с информация за търговци и онлайн реклама, дизайн, текст, графики и цялото останало съдържание на всички уеб страници в него. Към наименованието „уеб сайт“ се причисляват и резултатите от търсения, всички домейни, свързани със сайта и всички софтуерни продукти и технологии, които са част от сайта.

Под наименованието „Потребител“ се има предвид всяко лице, което ползва предоставяните през Ukazatel.bg информационни услуги и ресурси.

Условия за ползване

При използването на Ukazatel.bg, вие приемате и се съгласявате с условията за ползване на Уеб сайта. Ако не сте съгласни с някоя от частите на споразумението, вие трябва да напуснете сайта. С всяко използване на информационните ресурси на Уеб сайта , включително с отварянето на интернет страница от Уебсайта Ukazatel.bg, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната  или която и да е друга интернет страница на Уебсайта Ukazatel.bg, вие декларирате, че сте запознат с настоящите Условия за ползване, съгласявате  се с тях и се задължавате да ги спазвате.

Права и задължения на Ukazatel.bg

Ukazatel.bg не носи отговорност за съдържанието на публикуваните материали в Уеб сайта. Ukazatel.bg няма задължението да контролира начина, по който Потребителят използва предоставените от Уеб сайта услуги.

Ukazatel.bg не може да гарантира качеството, надеждността, годността и безопасността на стоките и услугите, предлагани от търговците, включени в Уеб сайта, както и информацията за тях. Ukazatel.bg не носи отговорност за съдържанието на публикуваните статии в сайта Ukazatel.bg.

В съответствие с изискванията на действащото законодателство, Ukazatel.bg съхранява информационни материали и ресурси, предоставени от Потребителя и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

Права и задължения на потребителя

Потребителят има право на достъп до съдържанието публикувано в Уеб сайта , единствено за лично ползване. Потребителят се задължава да не предоставя на трети лица съдържанието, което използва, като информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, видео, фотографии, графики. Потребителят се задължава да не публикува обидни, вулгарни, неприлични и оскърбителни материали, приканващи към или съдържащи насилие над хора или животни, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на хора или животни, както и такива нарушаващи българското законодателство.

Приемайки "Условията за ползване", Потребителят се съгласява с тях, както и изразява своето съгласие да получава специални предложения, промоции и информация за нови продукти на Ukazatel.bg