Авиолекар

Община Пловдив, Пловдив ул. Петко Д. Петков №23, ет. 4

Специалист по Ушно-носно-гърлени болести

Tел. 0898 735 243
032 65 38 53